Detta är Montiga AB

Vi på Montiga AB är ett byggföretag med mer än 15 års erfarenhet av branschen. Vi är baserade i Stockholm, närmare bestämt på Tyresö. Vi erbjuder våra tjänster till dig som bor eller verkar i Stockholm med omnejd. Du behöver alltså inte bo eller verka på just Tyresö eller någon annan del av Stockholm för att kunna vända dig till oss för hjälp, utan vi erbjuder våra tjänster över hela Stockholmsregionen.

Vi har förmånliga priser

Hos oss på Montiga AB får du både bästa möjliga service och förmånligast möjliga priser på en och samma gång. Vi anser nämligen att det ena inte ska behöva utesluta det andra och är därför mycket stolta över att kunna erbjuda båda delarna.

Vi försöker bidra till en bättre miljö

Vi på Montiga AB gör också allt vi kan för att kunna vara med och bidra till en bättre miljö. Det gör vi bland annat genom att använda oss av miljövänliga produkter och material, återvinna allt material som kan återvinnas, källsortera och använda alternativa, mer miljövänliga bränslen och energikällor.